Case Værdibaseret Personalepolitik

Høje Taastrup Kommune holdt 3 temadage om værdibaseret personalepolitik for kommunens 600 ledere og tillidsfolk.
Min opgave var at stå på scenen og stand-up male, hvad der blev sagt både fra talerstolen og ved bordene. Jeg havde lov til at bryde ind og stille spørgsmål. Det skete fx da mange deltagere pludselig hævdede at man ikke behøvede at formulere værdierne så skarpt, for det var jo bare sund fornuft - og det vidste alle hvad var. Jeg bad straks forsamlingen om at komme op til mig i pausen og beskrive, hvordan den sunde fornuft så ud, så jeg kunne male et portræt af den
Det blev til 12 malerier. Jeg kontaktede et lokalt trykkeri, som kom og hentede malerierne. De blev trykt som et sæt plakater, som kommunen kort efter kunne sende ud til alle arbejdspladser.

At se situationerne i stedet for reglerne

At bøje reglerne så de passer

Fleksibilitet og ansvar er give and take

Forskellige slags retfærdighed

Jeg dør, hvis jeg skal argumentere for alting

Jeg kan flyve. Det er ikke bare frit fald

Kontaksten: Selvforståelsen set udefra

Portræt af den sunde fornuft

Situationer: At stå på etik, værdier og moral

Værdibaseret - hårdt og med kant

Åben argumentation med private hensyn

Drageflyverne