Galleri CPT AS

I efteråret 2013 bestilte direktøren for CPT A/S en rumudsmykning til indgangen i sit nye domicil. Den skulle udføres i en spændende ny teknik, der gør det muligt at lave store grafiske tryk direkte ned i overfladen på betonelementer.

Jeg aftalte med kunden at strukturere processen i to ideudviklingsfaser og en arbejdsfase, hvor jeg udførte originalen til det billede, der skulle overføres til betonelementerne.

Det blev hurtigt klart, at min første ideudvikling nøje måtte undersøge mulighederne og begrænsningerne i teknikken bag Graphic Concrete. Jeg besøgte derfor Confac i Randers, som skulle producere betonelementerne, for at studere arbejdsprocessen med egne øjne.

Min første ideudvikling resulterede i seks forskellige tekniske løsninger med stigende sværhedsgrad for producenten. Her præsenteret på en række plancher i CPT A/S' mødelokale.

Kunden udvalgte to grundideer, som jeg arbejdede videre med.

Det var vigtigt at kunne vise kunden, hvordan udsmykningen ville blive oplevet i den nye bygning, derfor rekvirerede jeg arkitektens tegninger...

...og omsatte dem til en papmodel, hvor man fik fornemmelse af hvilke afstande og vinkler, billedet ville blive set fra.

Allerede en uge senere, kunne jeg aflevere et originalbillede i halv størrelse, der afspejlede virksomhedens kultur og tankesæt. En fotograf kunne straks efter sende et foto i høj opløsning til Finland, hvor den specielle Graphic Concrete folie blev trykt.

Jeg var med i Randers, da betonelementet blev løftet ud af støbeformen. Folien, der havde ligget i bunden, var helt stram og glat; det tegnede godt!

Folien med den retarder-tryksværte, som forsinker betonens hærdning, blev trukket af

Den løse beton blev nu skyllet væk med en højtryksrenser - og tilslaget (de sorte sten som er inde i betonen) blev nu synligt.

Figuren her er stadig våd efter skylningen, men mens væggen tørrede, blev kontrastvirkningen mellem lyst beton-slam og sort tilslag gradvis større.

Detalje: Ansigt og skulder på en af de små figurer. Spændende diffus når den ses tæt på. Og helt tydelig på afstand

Da betonen var tør, var hverken kunden eller jeg i tvivl: Værket var godkendt!

Det færdige betonelement i sin helhed.

Mit hidtil tungeste kustværk (8 ton) hejses ud af produktionshallen til en ventende blokvogn.

Elementet ankommer til byggepladsen i Faaborg og løftes med kran...

... ind til sin blivende plads i bygningen.

Da det første betonelement var taget ud af støbeformen på Confac, testede vi farveforskellen mellem beton med hvidt og sort tilslag for at beslutte, om der skulle laves en kopi af en del af mit billede uden på det nye byggeri.

Her er elementet med den udvendige dekoration netop blevet monteret. Læg mærke til den flotte skarpe afgrænsning mellem de to slags beton, som er støbt sammen på det samme element.

Værket i en næsten færdiggjort bygning. Vi tjekker belysningen, som skal ændres.