2022. Modtager bestilling på min første permanente altertavle til en lille 800 år gammel kirke.
      Ansat som billedkunstner i Lokalpsykiatrien i Odense til at lave billedworkshops med to patientgrupper:
      affektive lidelser og spiseforstyrrelser i samarbejde med en overlæge og en specialsygeplejerske.

2000. Idemand og projektleder for kunst- og forskningsprojekt i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense,
      der over 1½ år undersøger sundhedsfremmende virkninger af kunstbaserede aktiviteter hos unge med
      spiseforstyrrelser og funktionelle lidelser. Projektet er støttet af Den Faberske Fond og Kulturregion Fyn.

2019. Holder oplæg om Kultur og Sundhed på Nordic Arts and Health Conference i Malmö; for Taike (Den finske
      kunststyrelse) i Helsinki; og for Nordjysk Center for Kultur og Sundhed på Kulturmødet på Mors.

2017. Mit første større kunstprojekt indenfor Kultur- og Sundhed: Et 9 mdr. langt samarbejde med Specialcentret i
      Esbjerg Kommune - støttet af Kulturregion Vadehavet.

2016. To år i fagjuryen bag Den Fynske Kulturpris. Kulturregion Fyn

2016. Deltager i forskningsprojektet "Kulturens Laboratorium". Samarbejde med
      Aalborg Universitet og Johannes Larsen Museet. Støttet af Kulturregion Fyn.

2015. Begynder flerårigt samarbejde med Faaborg Museum om Den Kulturelle Rygsæk

2015. Kunstprojekt med FF Skagen AS støttet af Kulturregion Nordjylland.

2015. Udstilling og performance på TCG Nordica i Kunming. Udstilling og oplæg på 4-dages konference på
      Shang Shang International Art Museum i Songzhuang, Beijing. "Art that cares". Udsendt af Areopagos

2014. Udvælges til Kulturkaravanen - støttet af Kulturregion Fyn.

2012. Tilknyttes Galleri Emmaus. Separatudstillinger i 2012, -13, -16 og -18.

2011. Stigende interesse for æstetiske læreprocesser giver mange forespørgsler fra Folkekirken:
      Ad hoc udstillinger, konfirmand-kunstprojekter, eksperimental-gudstjenester og illustrationsopgaver.

2009. Fejrer 10 års jubilæum med tre store udstillinger inden for ét år: "Terra Nova" og "I Mellemtiden" 
      i Bryggergården, Faaborg, som støttes af Kulturregion Fyn

2008. Tre arbejdsrelaterede rejser til Nepal/Indien, Kina og Grønland på ét år.
      Laver slum-børnebilledskoler i Indien. (Projektet gentages i 2011 og 2017).   
      Samarbejdet med mikroNGOer i Asien prisbelønnes af CISU (Projektrådgivningen).

2007. Kunstprojekt med SparNord Bank - støttet af Kulturregion Nordjylland.

2006. Udvikler og igangsætter "Art Innovator" (en akademi-merkonomuddannelse for kunstnere) 
      for Spinderihallerne i Vejle. 
      Udvikler kursus i "Kunst og Palliativ pleje" for University College Syd, som kører frem til 2010.  
      Starter Faaborg Kunstskole, som også lever indtil 2010.

2006. Tre større kunstprojekter med virksomheder: Faaborg-Midtfyn Kommune, Hotel Faaborg Fjord og
      KAMI Jern A/S - støttet af NyX (Kultur- & Erhvervsministeriet)

2004. Modtager arbejdslegat fra Tuborgfonden /Kultur- & Erhvervsministeriet til et kunstprojekt
      med en virksomhed.
Værket nomineres til 3 ud af 4 af Kultur & - Erhvervsministeriets
      Innovationsaalliancepriser og prisbelønnes

2004. Begynder at udføre større udsmykningsopgaver:

2003. Leder udviklingsgruppen bag Danmarks første billedkunstfestival, Faaborg Kunstfestival, med støtte fra 
      bl.a. EU i 2003 og Kulturministeriets Provinspulje i 2004.

2001. Kåret som årets fynske ”Janteknuser”. Erhvervsministeriets pris til iværksættere i det kommercielle 
      vækstlag i de kuturelle erhverv.

2000. Repræsenterer Danmark i årets kulturby Bologna med 20 billedskolebørn og deres 100 m2 ruminstallation. 
      En del af Kulturministeriets udvekslingsprogram 2000.

1999. Starter som fuldtids billedkunstner og iværksætter med et koncept, der kombinerer billedkunst og 
      organisationsudvikling i private og offentlige virksomheder.

1998. Begynder at undervise i billedkunst på aftenskole og børnebilledskole.

1992. Begynder at udstille i kunstforeninger og mindre gallerier: Bl.a. DONG, Danisco og Sundhedsministeriet.

1990. Ansættes på LEGO. Arbejder otte år som designer, projektleder og designchef. 
      Gennemfører LEGO's interne lederuddannelse 1991-94.

1988. Læreruddannet. Linjefag i Dansk og Billedkunst.

1981. Debutudstilling på Filosofgangen, Odense, sammen med kunstnerkollektivet Hesbjerg

1961. Født og opvokset i Skovlunde ved København.