Kan en strategiplan males?
Spar Nord's ledelse skulle kommunikere bankes strategi for de næste tre år på en konference for alle 1.300 medarbejdere. Jeg blev inviteret til at medvirke på dagen og desuden til at deltage i planlægnigen af konferencen sammen med kommunikations-bureauet Advance.

På selve konferencedagen stod jeg og arbejdede på et 13 m2 stort lærrede, som blev flyttet rundt til de steder, aktiviteterne foregik i messecentret. Kameraer og storskærme gjorde det muligt for alle konferencedeltagerne løbende at følge med i billedets tilblivelse. Interviewere fra scenen spurgte ind til mine ideer og tanker med billedet.

Jeg havde udvalgt ”Direktør for eget skrivebord” som den vigtigste metafor fra direktionens oplæg. Jeg malede tomme skriveborde over hele lærredet og inviterede derefter medarbejderne op på podiet til mig for at hjælpe. Jeg spurgte, hvordan de forstod direktørernes taler; hvilke spørgsmål talerne fremkaldte og hvad hver medarbejder ville gøre "på mandag", når nu de var udnævnt til direktører for deres eget skrivebord".

SparNord papirkast 238

"Hvor sjov må en bank være? Må man kaste med papirskugler? Og må kunderne se det? Og være med?" - spurgte en deltager udfordrende om bankens kultur.

Spar Nord industrilogik 238

Industrilogikkens gammeldags retlinede bank.

SparNord net 238

En HR medarbejder bad mig male et sikkerhedsnet til til at samle medarbejdere op, som oplever de nye forventninger om selvforvaltning som en stressfaktor

Spar Nord udtrykte stor tilfredshed og inviterede til et videre samarbejde:

"Karsten formåede at bidrage med andre ord på udfordringen. Han var god til at komme med alternative vinkler og stille "outsiderens "dumme" spørgsmål. På den måde bidrog ham med en positiv energi til processen og kom med skæve perspektiver på tingene. Ud over Karsten Auerbach's evne til at stille tingene lidt på hovedet, ligger en stor del af alliancens effekt i at kunstneren har en særlig ånd og troværdighed omkring sig, der påvirker stemningen på møder og arrangementer på en yderst positiv måde og giver større spillerum til idéer og kreative tanker." , udtalte Bankens kommunikationsdirektør Ole Madsen til pressen.
"... det er ikke blot Karsten Auerbachs maleri, der har været med til at slå treårsplanen fast i medarbejdernes bevidsthed. Hans tilstedeværelse i virksomheden har haft stor betydning. Dels i arbejdsgruppen, der planlagde strategidagen, og dels med hans tilstedeværelse og arbejde på selve dagen."

Projektet påkaldte sig opmærksomhed i den landsdækkende presse: Politiken, Metro Express og Berlingske.
Samarbejdet er desuden kort beskrevet af ApEx - Center for anvendt Oplevelsesøkonomi - i Kreative Tidende 04 2008

Maleriet er nu ophængt i auditoriet på Spar Nords hovedsæde.

SparNordHelbillede 762

Det store lyse felt viser bankens organisation som et mønster, der ændrer sig fra orden og forudsigelighed til kompleksitet og selvregulering. Fra gammeldags regelstyret bank til nutidig målstyret bank. Pyramiden (=bankens centrale ledelsesstruktur) er lagt ind som en diskret baggrund, der samtidig opdeler fladen i ”stadier af bankens strategiske udvikling”:
Yderst til venstre; gammeldags regelstyret bank.
Skrivebordene som er placeret på perspektivlinjerne på pyramidens venstre (mørke) side, peger skråt opad: "Vi hæver niveauet" sagde direktionen
På den gule forside af pyramiden overtager medarbejderne selv deres skriveborde. Helt ude til højre forøges kompleksiteten. Skrivebordene står ikke længere i lige rækker: de har forskellige vinkler og hældninger, men dog en fælles retning.
 

ISUkonf238

Et andet stort billede malet på 6 timer under konference for europæiske socialforskere.