Kan man finde bevidst værdibaseret ledelse i en kirke? I Amagerbro Frikirke diskuteres kirkens værdisæt åbent og grundigt en gang om året.
Min opgave var at belyse - og skabe dialog om - én af grundværdierne, "Inspiration": Workshop lørdag. Gudstjeneste søndag.
 
Metode. Workshoppen åbnede med en udstilling i kirkerummet af ca. 30 af mine malerier. Jeg brugte den til at undervise deltagerne i hvordan metaforer kan udtrykke tanker og følelser, man måske ikke lige har ord for. Vi lavede øvelser i billedsprog derefter skitser og "rigtige" billeder.
På gudstjenesten næste dag optrådte jeg med at male mit billede af "Inspiration" på stort lærred under musikken - inspireret af input fra workshoppen dagen før.  I stedet for præstens prædiken udstillede worshoppens deltagere og fortalte om tankerne bag deres billeder. Jeg afsluttede med et oplæg om en kunstners forståelse af "Inspiration".
Weekenden blev senere fulgt op på en mere dialogbaseret gudstjeneste i caféseminar-form
Effekt: Udstillingen hjalp workshop-deltagerne til at komme ud over kirkens traditionelle symbolverden - og dermed ud over de vante tankemønstre.
Tre af worksoppens deltagere: en tekstil-, en computer- og en billedkunstner fik mod til at medvirke i gudstjenesten. Én viste slides på videoprojektor og to malede live samtidig med mig. Det gav inspiration til fremover selv at bruge kunsten aktivt - både i "virksomhedens" værdi-debat og i dens daglige arbejde.
Udstillingen af deltagernes og mine malerier blev i kirkerummet i 5 uger. Præsten brugte flere af dem som illustrationer, når han talte.
Et af mine malerier var blevet placeret centralt som en slags altertavle. Det var malet som et udsagn om, at vi skal turde sætte nye farverige fodspor. Men i præstens fortolkning blev det til et spørgsmål: " Bruger vi innovation til at profilere os selv og spille smarte - eller til at dele med andre og gøre godt på en ny måde?"  Virksomhed:
Amagerbro Frikirke.
To dage i Maj 2005
Workshop: 10 delt.
Gudstj: ca. 60 delt.

 
"De nye forspor"
"Karsten Auerbach arrangerede i foråret 2005 et seminar i Amagerbro Frikirke, som blev en både kreativ og inspirerende oplevelse for alle medvirkende. Deltagerne blev inddraget i en proces, hvor de visuelt skulle arbejde med og udtrykke en værdi, der står centralt for kirken og er væsentlig for dens fortsatte udvikling. Det lykkedes rigtig godt og seminariedeltagerne blev efterfølgende inddraget i afviklingen af en gudstjeneste i kirken, som fik et særdeles kreativt og interaktivt udtryk."
Bent Bjerring-Nielsen. Præst, Cand.mag. og Theol. Master