Jeg har indgået i tværfaglige samarbejder med sundhedssektoren siden 2002, hvor jeg havde de første forløb for psykisk sårbare unge på mit atelier - og det første af en række udviklingsseminarer for sygehuse. De første mange år arbejdede jeg på "markedsvilkår", men i 2017 kunne jeg starte mit første længerevarende kunstprojekt i feltet - med offentlige kulturstøtte.
I 2020-21 blev det næste projekt - denne gang i den regionale Børne- og Ungdomspsykiatri - genstand for lægernes forskning.
Siden 2021 har jeg været deltidsansat som billedkunstner i Psykiatrien i Odense for at videreføre dette arbejde hen imod et nyt og mere omfattende forskningsprojekt, som er planlagt til at starte januar 2024.

Sundhedsstyrelsen søsatte sit første satspulje-projekt i feltet "Kultur på recept" i 2016-19. Det satte samarbejder mellem kunstnere/kulturinstitutioner og sundhedsvæsenet på nyhedsmediernes dagsorden bl.a. i en lang artikelserie i dagbladet Information.
Her møder vi oftest den vinkel på tværfagligheden, som er lettest at forstå; nemlig at kunsten kan have en gavnlig virkning for den enkelte borger/patient. Men virkelighedens sundhedsvæsen har langt flere dimensioner end behandling. 
Listen nedenfor opregner mine meget forskelligartede samarbejder - som en slags kultur&sundheds-CV:

Hospice238

Efter et samarbejde med et Hospice Sønderjylland blev jeg inviteret til at undervise sygeplejesker, skrive artikler og holde oplæg om kunst og palliation.

Nyt Etisk RollUp 238

Mine malerier fra diskussionerne om etik og diagnosticering blev senere brugt, da Etisk Råd offentliggjorde deres betænkning på Christiansborg.

SpecBordet238

Sundhedsvæsen er også en relationel størrelse. Et 9 måneder langt samarbejde med Specialcentret havde fokus på personalets forståelse for de pårørende.

 

Kunstneriske aktiviteter på borger-/patientniveau
Ansat i Lokalpsykiatrien i Odense til at lave ugentlige billedworkshops med to patientgrupper: Affektive lidelser og spiseforstyrrelser i samarbejde med en overlæge og en specialsygeplejerske. Siden november 2021. (Se indslag i TV2 Fyn)

Mentor for Kultur på Recept -forløb for Kulturregion Fyn. Målguppen er borgere med let til middelsvær stress, angst eller depression siden februar 2022.

Idemand og projektleder for kunst- og forskningsprojekt i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense, der undersøger sundhedsfremmende virkninger af kunstbaserede aktiviteter hos unge med spiseforstyrrelser og funktionelle lidelser. Projektet involverer både patienter, pårørende og personale og er støttet af Den Faberske Fond og Kulturregion Fyn. Juni 2020 - juni 2021.

Individuelle forløb i kreativitet og kunstnerisk udtryk som del af behandlingen for spiseforstyrrelser og funktionelle lidelser:

  • 5 forløb á 2-6 mdr. okt. 2002 - sep. 2016
  • Mentorforløb for ung kvinde med autisme-komorbiditet siden 2014

Maleworkshops for borgere med svære psykiatriske diagnoser.

  • Afd. for Dobbeltdiagnose (Psykr.+ misbrug). St Hans Hospital, Roskilde. Nov. 2017,
  • Aftenskoleforløb med særlige hensyn. Det Mobile Sundhedscenter. Faaborg-Midtfyn Kommune. Nov. 2014 og 2015
  • Projekt ”Sund i Hømarken”. Svendborg Kommune. Maj 2014

Workshop med musik og billedskunst for terminal patient på Hospice Sønderjylland aug. 2006

Rumindretning og æstetik.
Malerier på dørpartier, som stopper dørsøgende demente.

Relationen mellem borger/patient og personale
Temadag om indbyrdes roller. Det Psykiatriske Botilbud Toften, Kværndrup okt. 2008.

Relationen mellem pårørende og personale
”Design af nye tilgange til forældresamarbejdet”. Specialcentret. Botilbud for unge psyk./fys. handicappede. Esbjerg Kommune okt. 2017 - jun. 2018. Se også kronik her

Personalets indbyrdes relation og organisation
Implementering af teamorganisation. Kirurgisk afd. 262, Mamma og Urologisk team, Sydvestjysk Sygehus jan. 2002
Samarbejdsseminar. (Jysk sygehus) jun. 2002
Visionsdag. Center for Kvalitet. Region Syddanmark. Middelfart dec. 2008
Samarbejdsseminar. Regionstandplejen maj 2008
Temadag om mål og værdier. Klinisk Biokemisk Afd. Sydvestjysk Sygehus okt. 2009

Overordnede faglige og politiske niveauer
Stand-up maleri på temadag om Fælles Beslutningstagning i Børne- og Ungdomspsykiatrien, OUH jun. 2020.
Stand-up maleri og indlæg under seminar ”Diagnosen som det bedste og det værste” om gråzonediagnoserne ADHD, depression og funktionelle lidelser. Etisk Råd jan. 2015.
Stand-up maleri under konference om fremtidens universitetshospital. Skejby Sygehus og Ugebrevet Mandag Morgen feb. 06

Arbejdsmiljø og sygefravær. Jeg har medvirket i en lang række projekter og seminarer, hvor sundhed har været forstået i et forebyggelses- frem for et behandlingsperspektiv: Ofte med overskrifter som; Psykisk arbejdsmiljø, sundhedsfremme, stress, trivsel & sygefravær: Bl.a. COOP apr. 2003 og mar. 2004. Arbejdsmiljøtjenesten Kolding Kommune nov. 2003, jan. 2004 og dec. 2005.
Velux apr. 2005. Varde Kommune feb. 2003 og maj 2007. Center for Relationspsykologi. Skive maj 2015

Oplæg om kultur og sundhed i større fora:
”Towards a new forcus” AIO Nordic Summer School. Taike (Den Finske Kunststyrelse). Helsinki aug. 2019
”På tværs af Kultur og Sundhed”. Nordjysk Center for Kultur og Sundhed. Kulturmødet på Mors aug 2019
”Rethinking the involvement of relatives – with visual art”. Nordic Arts and Health Conference, Malmö maj 2019
"What is the role of the artist, and who writes the cross-disciplinary agenda?". Nordic Arts and Health Conference, Stockholm maj 2022

Undervisning og artikler:
Workshoppen med den terminale patient på Hospice Sønderjylland aug. 2006 medførte invitationer til:

Workshoppen er desuden beskrevet i antologien "Tæt på døden - tæt på livet" (red: Marianne Harboe. 2012)
og i artiklen "Kunst skal hjælpe døende" Kristeligt Dagblad 23. maj 2014