Livsnydelse - til det yderste
Er ”Nydelse - en ydelse” i plejen af terminalt syge? Dette provokerende spørgsmål tiltrak hele 65 engagerede deltagere til en temadag på Ankerfjord Hospice. Langt størstedelen var sygeplejersker tilknyttet hospicer, hjemmeplejen og kræftafdelinger på sygehuse.

Jeg var inviteret til at holde en times oplæg om egne og andres erfaringer med at bruge billedkunsten i plejen af døende.
Under resten af temadagen skulle jeg stå og male ”live”, ved siden af de andre oplægsholdere: en klinisk sexolog, en berøringspædagog, en musiker og en filosof, som gav deres indblik i, hvad vores krop og bevidsthed har behov for i den allersidste del af vores liv.
For hver taler lagde jeg et nyt lag ind i maleriet, men det centrale i billedet blev to nøgne kroppe, som jeg malede, mens sexologen på en meget gribende måde beskrev sin kamp for at få plejepersonale til at forstå, hvordan vores behov for berøring, intimitet, nærhed og opmærksomhed varer ved, selv efter at flere af kroppens funktioner er hørt op.
Læs mere om mit arbejde med kunst i hospice-regi her.

NytAnkerfjord2 238

Vi har ikke en krop - vi er vores krop - lige til vi ikke er det mere.

NytAnkerfjord3 238

Filosof og bevidsthedsforsker Henrik Krag inspirerede til disse kalligrafiske figurer.

NytAnkerfjord1 238

Efterfølgende lavede jeg reproduktioner af maleriet til de deltagere, som ønskede det