Fra udfordring til udsmykning
Vestervangsskolen i Randers havde i nogle år samarbejdet med konsulenter fra Institut for Relationspsykologi om at løse de  udfordringer skolereformen og skolesammenlægninger havde skabt. Forløbet sluttede med en konferencedag for skolens pædagogiske personale. Jeg var med til at planlægge dagen og skulle lede en fremtids-workshop om eftermiddagen, hvor de 200 deltagere selv skulle male. Kontrakten var, at jeg skulle omsætte dagens samtaler til tre malerier, som skulle udsmykke skolen.

Om formiddagen arbejdede personalet gruppevis i årgangsteams og jeg cirkulerede rundt mellem dem med karton og farvekridt og satte billeder på deres ord, mens de diskuterede deres største udfordringer.
Dagen sluttede med, at personalet udstillede og satte ord på deres egne fremtidsbilleder og at de også responderede på hvilke af mine skitser fra om formiddagen, der passede ind i deres billede af skolen.
Bagefter havde jeg et møde med konsulenterne og skolens ledelse, hvor vi samlede op på dagen ved a prøve at kombinere det vigtigste i personalets og mine billeder til tre store malerier – svarende til skolens tre værdier Faglighed, Fællesskab og Fremsynethed, som skoleledelsen havde sat som rammer samtalen om skolens kultur.
Jeg brugte efterfølgende en dag på at færdiggøre malerierne hjemme på atelieret.
Institut for Relationspsykologi lavede en video fra denne arbejdsdag, hvor jeg også præsenterer de tre malerier. CLICK HER FOR AT SE VIDEO

Se et tilsvarende forløb for Midtfyns Efterskole her.

NytVestervSkitse

Jeg illustrerede ikke kun. Formiddagens mange skitser stillede spørgsmål, udfordrede - og modsagde.

NytVestervMinGennemgang238

Formiddagen sluttede i plenum, hvor jeg gennemgik skitserne. Konsulenterne bemærkede, at deltagerne lyttede intenst og tydeligvis følte sig hørt.

NytVestervDeMaler238

Der kom en anderledes dynamik i samtalen, da personalet ikke kun skulle tale om skolens fremtid men også male den.

NytVestervDeGennemgaar238

Alle årgangsteams præsenterede deres fremtidsbilleder for hinanden

NytVestervAtelier

Jeg færdiggjorde malerierne hjemme på atelieret i samme hurtige stil, som når jeg optræder med at male for et publikum.

NytVestervFaglighed238

Faglighed, er i de seneste årtier skrumpet ind til noget man kan måle og teste, måle. Her er det portrætteret som "Det udvidede fagligheds-begreb"