"Det, der er vigtigst for mig, er at referatet af vores samtaler med smedene hænger på væggen og kan forstås af alle – også udefra kommende. Det er de færdige malerier, der skal bære det videre."
Claus Eskildsen. Direktør. KAMI

Jeg bruger grundlæggende fire visuelle metoder, når jeg indgår i samarbejder med undervisere, proceskonsulenter etc. - eller selv tager disse roller. Det er vekselvirkningen mellem det verbale og visuelle, der bringer nye tanker, ideer og synsvinkler frem.

  1. Stand-up maleri: Jeg visualiserer eller maler "live" under oplæg og diskussioner som en stille lyttende kommentator - eller i direkte dialog med deltagerne.
  2. Workshop: Deltagerne arbejder selv med billedudtryk. Individuelt som personlig refleksion. Eller gruppevis som teambuildingsaktivitet. Jeg vejleder i teknikker og arbejdsformer.
  3. Udstilling: Jeg sammensætter et billedmateriale, en udstilling - eller skaber helt nye værker, der stimulerer deltaernes samtale og undersøgelse af centrale temaer.
  4. Huskunstner: Jeg flytter ind med mit mobile atelier i virksomheden for at komme tættere på medarbejdernes dagligdag og skabe relationer.

Endelig spiller billederne også en vigtig rolle som dokumentation: De billeder, som deltagerne eller jeg skaber undervejs, kan hænges op på virksomheden, fungere som vandreudstilling  og bruges som illustrationer i trykt eller netbaseret kommunikation. De minder deltagerne om proces, oplæg og diskussioner - og fastholder og videreformidler indholdet - også til andre - længe efter.

Strategy Lab b 238

Visualisering: På konference ved siden af talere og powerpoints. Strategy Lab.

Sydvestjysk Sygehus 238

Workshop: Sydvestjysk Sygehus tjekker samarbejdsrelationerne i fælles maleri.

FOA 238

Udstilling: Billedmaterialet bearbejdes: Hvordan ser god ledelse ud? FOA

PolitiTegnB238

Visualisering: Jeg tegner skitser under en gruppediskussion. Politiforeningen.

Hotel Faaborg Fjord 238

Workshop: Fernisering; deltagerne fortæller hinanden om tankerne bag deres "værker". Hotel Faaborg Fjord

ApoVifte 238

Udstilling: Vi kategoriserer og kortlægger en hel branches visuelle storytelling. Faaborg Pharma