Visuelt referat.
COOPs Nonfood Distributionscenter i Odense havde et højt sygefravær. Konsulentvirksomheden WorkLife havde undersøgt det psykiske arbejdsmiljø med interview- og spørgeskemaundersøgelser. Nu var det tid til dialog. Ledelsen inviterede alle medarbejderne til cafeseminarer for at belyse årsager og mulige løsninger. 4 hold á 50 deltagere.
Jeg var inviteret for at referere og konkludere på hver samtale med et maleri. Udfordringen var at se nuancerne i historierne og give dem en positiv og konstruktiv retning på samme måde som konsulenterne forsøgte at gøre med Appreciative Inquiry.

Hvert hold var inde i tre timer. Første halvdel af tiden gik jeg rundt mellem gruppebordene med min skitseblok. Jeg lyttede og tegnende de billeder og metaforer, som det gav mig. Resten af tiden stod jeg synligt for alle og malede essensen af de indtryk jeg havde fået.
Jeg fortalte et par gange, hvad jeg havde hørt – og hvordan jeg prøvede at male det. Jeg malede deres konstruktive input på lys baggrund, men tog også det med – på mørk baggrund. Jeg måtte give et reelt billede. Ingen ville kunne bruge et glansbillede! I slutningen af hver 3-timers session samlede jeg op på diskussionen ved at præsentere det færdige maleri.

Effekt: Medarbejderne gav udtryk for en oplevelse af at blive hørt forstået og anerkendt.  Nogle uger senere besluttede de at fjerne kæmpestort abstrakt maleri fra 70erne fra kantinens endevæg, for at give plads til malerierne af deres ”egne” historier.

10 måneder senere bad COOP os komme igen og bruge samme koncept til at evaluere effekten af de tiltag, som var blevet besluttet. Sygefraværet var da halveret. Denne gang var min opgave sætte billeder på forandringen i arbejdsmiljøet.
Denne gang blev de nye malerier hængt op i en af lagerhallerne.

Presseklip: COOP vil skabe mere trivsel og "Virksomheden der fik gnisten tilbage"

COOP 04 tegn 238

Samtalen ved cafeborden omsættes til skitser.

Coop238

Visualisering af diskussion i plenum.

COOP03kantine 238

Medarbejdernes ejerskab til malerierne blev tydeligt da de besluttede at hænge dem op i deres kantine.

”Dine malerier fra dagene har en meget stor styrke som et visuelt referat af diskussionerne.
Det fungerer specielt godt i en afdeling som vores.
Det er primært boglige medarbejdere, der finder skrevne referater frem og slår op i dem – og den slags har vi ikke så mange af her.
Medarbejderne kan genkende ting, de selv har sagt. Du fik indholdet med. Nu har malerierne fået en fast plads i vores kantine.  
Lars Retoft, Distibutionschef, Odense Nonfood Center, COOP Danmark

”Det forstærkede evalueringsprocessen. Det understregede resultaterne.. Når vi konsulenter taler, kan det let blive indforstået og abstrakt. Billederne gjorde det fysisk og konkret: Hvordan kan vi se, hvad vi har opnået?”
Marian Rasmussen. Organisationskonsulent. Worklife

“Når billedkunsten bruges i organisationsudvikling rammes nogle dybder, og kunstneren får nogle nuancer frem, som ord ikke gør. Billederne fastholder indtrykkene over tid. Deltagerne husker tingene, de nye vinkler og nuancerne, når de får billederne med hjem på virksomheden.”
Orla Dahl, souschef, organisationskosulent, WorkLife

„Jeg kunne se at alle spidsede ører, da du talte om de brune figurer, du lige havde malet. Især ham der klyngede sig til de gamle strukturer og pengeposen og ikke ville forandring.”
Lars Steen Hansen. Psykolog. WorkLife