At se samtalen oppefra
I aftes medvirkede jeg i den anden af tre strategi-workshops
Forstanderen for Sdr. Nærå Friskole/Midtfyns Efterskole bad mig medvirke i planlægning og facilitering af en utraditionel strategiproces som involverede bestyrelse og forældrekreds på nye og anderledes måder.
I de seneste årtier er dannelsesbegrebet forsvundet ud af dansk skoletænkning, som er blevet reduceret til en diskussion om, hvordan man kan fylde mest mulig målbar faglighed ind i elevernes hoveder - uden forøvrigt helt at vide, hvad vi mener med begrebet faglighed.
Dannelse handler om, hvilke mennesker skolen skal "skabe" - og ikke kun om hvilke ressourcer den skal levere til samfundsmaskineriet.

Fri- og efterskolen ønsker at fastholde et kvalificeret dannelsesbegreb, og lagde ud med at tale om temaet længe den første aften.
Og når man har diskuteret noget længe, begynder man at genkende de veje, samtalen og tankerne kan gå. Man kan have forskellige landkort og perspektiver, men langsomt opdager vi, at vi alle bevæger os i det samme landskab. Det er diskussionerne, der udkrystaliserer sig til en diskurs. Jeg bad deltagerne reflektere over, hvordan dette diskurs-landskab så ud. Hvor var de nedtrådte stier; de nye udsigtspunkter osv.? Og så hældte jeg trillebørfulde af sand ud på gulvet, så de kunne forme fremtidslandskaberne - og tale om dem.

Den anden aften talte vi om skolens værdisæt. Jeg gav et kort oplæg om værdiprocesser og problematiserede især at Friskolen oplever et pres for, at en selvfølgelighed som  "faglighed" nu skal ophøjes til værdi - ligesom den er blevet i andre skoler. 
Derefter blev deltagerne delt i 5 grupper, der skulle "bearbejde" Friskolens værdisæt på hver sin måde.
Jeg malede, hvad jeg hørte og tænkte under deres samtale og udstillede skitserne for dem bagefter. Deltagerne stemte om, hvilke billeder, der var vigtigst.
Det var ikke overraskende, at er Grundtvig-Koldsk Friskole faldt for kultur-udsagnet "Vinger og rødder"!
Mere retningsgivende var det, at de ca 30 deltagere var ret enige om vigtigheden af fremover at diskutere og formatere det dominerende faglighedsbegreb.

NytSdrNæråApr15

Første samtale om dannelse: De voksne skriver stikord på tegninger, som de mindste elever har lavet af sig selv

NytSdrNæråApr15a

Jeg hældte sand ud på gulvet og bad dem skabe fremtidslandskaber i fællesskab. Med veje, udsigtspunkter og vejskilte.

NytSdrNæråMar15b238

Da jeg bad dem tænde lys på de steder, som de trængte til at få mere lys over, blev der stille i overraskende lang tid.

NytSdrNæråMar15c238

Første aften sluttede med en række ærlige tilkendegivelser om både skolens og børnenes fremtid.

NytSdrNæråMaj15e

Jeg lyttede og malede, da skolens værdisæt blev endevendt. Bagefter stemte deltagerne om, hvilke udsagn der var vigtigst.

NytSdrNæråMaj15238f

Det blev en klar tilkendegivelse af, at "faglighed" har andre formater end dem, som vi hører om i PISA-undersøgelserne.