I Midt- og Vestsjællands Politiforening har forårets Studiekredsaftener altid stor tilslutning. Et år var overskriften "Union Governance". Der var lagt op til at styrke dialogen mellem fagforening og medlemmer. Jeg medvirkede i hele forløbet med at sætte billeder på samtalen, men også med at planlægning og facilitering.
Politiforbundet havde udviklet et meget omfattende oplæg om temaet. Men på et af planlægningsmøderne bad jeg de lokale tillidsfolk om at skære helt ind til benet og formulere det spørgsmål, som optog dem selv mest. De kiggede på hinanden: Alle var over 50 år - og tænkte det samme: "Hvordan får vi den næste generation til at engagere og forpligte sig?" Det var dér tillidsfolkenes egne autentiske spørgsmål dukkede op. De handlede dybest set om hvordan de kunne være fagforening på en ny måde.

PolitiTegnB238

Den første studiekredsaften gik jeg rundt på politigården og tegnede skitser under de mange gruppediskussioner.

Politi238

Den anden studiekredsaften var jeg både mødeleder og stand-up maler. Jeg havde foreslået -

Politi fremtidsforsker 238

at vi fik en fremtidsforsker til at belyse, hvordan man bygger bro over generations-kløften i foreninger og fagforbund.

Politi stemme 238

Når jeg har stand-up malet et møde, beder jeg deltagerne repondere på, hvilke billeder, der taler mest til dem.

PolitiForbundet238

Maleriet "At være for-bundet" fra studiekredsafslutningen var et pletskud. Se: Politiforeningens hjemmeside.

PolitiForsideRapport 238

Flere af mine hurtige skitser blev brugt som illustrationer i studiekreds-rapporten

 


"Vi har absolut været glade for samarbejdet. Det har på alle måder været godt, lige fra første gang, hvor nogle måske var lidt skeptiske over tiltaget. Det har bare været en opgående kurve. Stor tilfredshed!"
Flemming Sørensen. Midt- og Vestsjællands Politiforening

"Det har været fantastisk at opleve, hvordan et enkelt maleri eller tegning kan fortælle om en hel times indlæg fra en foredragsholder ... har man været til stede under et foredrag og bagefter set et af Karstens malerier, er oplevelsen mange gange stærkere. De forskellige kunstværker bliver sendt ”på omgang” mellem vores politistationer, så alle kan få glæde af dem og enten mindes nogle givtige øjeblikke eller blot nydes af de der ikke har deltaget. Det vil helt sikkert også give anledning til mange fortællinger fra dem, der var med, til de der ikke var. Vi vil anbefale ”konceptet” til andre politiforeninger – de skal ikke snydes for en sådan oplevelse."
Mogens Heggelund, Politiforbundets Hovedbestyrelse.