SCA's kvalitetsorganisation er meget spredt - både organisatorisk og geografisk.
Kvalitetschefen spugte om jeg kunne lave en teambuilding. Medarbejderne havde helt enkelt brug for at lære hinanden at kende - og sænke tærsklen til at bruge hinanden i dagligdagen. Og der var brug for at samle afdelingens om et helhedssyn på sin rolle i SCAs organisation.

Vi aftalte dagens forløb med: En halv dag med 10 deltagere. Jeg instruerede selv
Først tegnede de skitser af hinanden. Der opstår en særlig fortrolighed, når man studerer en anden person i lang tid. Der bliver arbejdet intenst - og grinet meget.
Derefter malede de fællesmalerier gruppevis:
Grupperne begyndtemed at tegne skitser. Hvordan ”så” f.eks. deres værdier ud? De prøvede at skabe metaforer for kvalitetsafdelingens rolle i virksomheden. Og så diskuterede de sig frem til, hvad der skulle med på deres maleri.
Under malaprocessen bad jeg dem flere gange om at træde 3-4 skridt tilbage, så de rigtig kunne se – ikke bare maleriet, men også deres samarbejde.
Bagefter blev malerierne ltrykt som plakater, så alle deltagerne kunne få dem med sig.

Effekt: Veltalende kvalitetschefer og stille piger fra laboratoriet var et uhomogent team. Især når der skulle tales og organiseres. Men male-aktiviteten var nonverbalt og håndværksmæssig. Alle var på udebane og alle følte sig ligeværdige.

”Med Karsten Auerbach fik vi en god fælles oplevelse på tværs af de faglige kompetenceområder. Vores færdige billeder bliver dagligt diskuteret både med hensyn til de kunstneriske og de organisatoriske udtryksformer.”
Joan Mathiesen, Kvalitetschef, SCA Packaging.

SCAb238

Chefens kontor som atelier

SCAa 238

Det ene fællesmaleri bliver til

SCA 238

Det andet fællesmaleri trykt som plakat