I foråret 2008 gennemførte CISU - Civilsamfund i Udvikling (som dengang hed Projektrådgivningen) og 46 danske u-landsforeninger en fælles kampagne under overskriften "Der skal folk til".
Formålet var at styrke synligheden af det folkelige engagement i udviklingsarbejdet.
Jeg modtog "I do stafetten" for mine jule-maleri autioner til fordel for børn i fattige lande. Men også fordi jeg som en-mands virksomhed selv støtter græsrods NGOer som har dette fokus.
Inspirationen til at give en procentdel af indtjeningen væk stammer fra en jødisk-kristen praksis, der er nogle tusind år ældre end de handelsskolefolk, som for tiden kalder det CSR!

Pris Der Skal Folk til B 238

I do stafetten.

Pris Der skal folk til C 238

Overrækkelse med teenagersupport.

Pris Der skal folk til A 238

Statuetten er lavet af Jens Galschiøt