Advisory Board:
Professor Ole Fogh Kirkeby. Handelshøj-skolen i København.

Professor Steen Hildebrandt. Handelshøjskolen i Århus

Vicedirektør Alejandra Mørk. Nycomed

Forskningsleder Lotte Darsøe. Learning Lab. DPU

Underdirektør Finn Therkelsen. Tuborgfondet

Mit samarbejde med dynevirksomheden Quilts of Denmark blev nomineret i tre ud af fire kategorier og tildelt prisen for ”Den største erhvervsmæssige betydning” blandt 19 arts-in-business samarbejder financieret af Tuborgfonden og formidlet af NyX - Forum for Kultur og Erhverv (Nedsat af Kultur- og Erhvervsministeriet).

Advisory Boards begrundelse: "InnovationsAlliance-Prisen 2004 for ”Den største erhvervsmæssige betydning” går til en alliance, som har skabt en ny form for substantiel branding og historie, der har styrket virksomhedens identitet. Kunsten er blevet integreret i virksomheden og har trukket den ud af ”det hvide anonyme rum".
Prisen tildeles den alliance som har levet bedst op til den opgave og proces, som virksomheden har formuleret. Alliancen illustrerer på bedste vis, at de barrierer, som forhindrer erhvervslivet i at invitere kunstnere indenfor, kan overvindes:
Den udfordring, virksomheden stillede, blev løftet 100% af kunstneren.
Virksomheden oplever et klart og meget tilfredsstillende udbytte.
Der har været en konstruktiv og umiddelbart forståelig dialog.
Der er skabt et fælles sprog, hvor kunstneren har formået at møde og anerkende virksomhedens behov med sine særlige kunstneriske erfaringer og metoder.
Kunstneren har - med det klare formål at løfte den erhvervsorienterede udfordring – formået at flytte virksomheden ud af en rationel – og ind i en kunstnerisk tænkning.
Advisory Board ser derfor alliancen som et virkelig godt eksempel på, at en alliance mellem kunstner og virksomhed kan løfte en stor erhvervsmæssig udfordring.”
Samarbejdet med Quilts of Denmark blev desuden nomineret til ”Den mest kunst-inspirerede alliance” og ”Den mest innovative alliance”.

Pris Innovationsalliance A 238

Overrækkelse v. Underdirektør Finn Therkelsen Tuborgfonden

Pris Quilts bog 238

Rent fysisk bestod prisen i en bog om mit samarbejde med virksomheden

Pris innovationsalliance B 238

Udstilling af søvnstudier og malede dyner på Ny Carlsberg Glyptotek