Jo ældre eleverne er, jo mere kan jeg inddrage dem i den kreative proces 

"Hvad rager det mig!" Workshop for de ældste elever om at bruge de musiske sprog i fremlæggelse af projektarbejde. Vorbasse skole.

Skole Engh1 238

Modeltegning for 200 elever. Krop og kunst temauge. Enghaveskolen, Faaborg

NytRegnbuen3

Temauge om krop og kunst på Esajasskolen, Hvidovre.

Svanninge Skole

Skovbo efterskole

NytRegnbuen3

Faaborg Gymnasium

Faaborgegnens efterskole
Viby efterskole